1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

Szkolny konkurs profilaktyczny z nagrodami !!!

Szkolny konkurs profilaktyczny z nagrodami !!!

Cel : Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży, promocja zdrowego stylu życia.

Współpraca: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamowie.

 

Regulamin konkursu:

1.Czas składania prac: 20 listopad

2.Odbiorcy: uczniowie klas IV – VIII

3.Prace konkursowe w formie wiersza, opowiadania powinny być związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom (np. nikotynizm, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer, itp.).

4. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

imię i nazwisko ucznia, klasa.

5.Komisja oceniać będzie:

– profilaktyczny przekaz treści,

– kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

– formę estetyczną pracy.

6.Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe sponsorowane przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamowie.

7.Prace należy składać do pani D. Gontarz i pani E. Jazurek.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

Joomla templates by a4joomla