1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Ekopracownia

    Z dniem 31 maja 2024 r. w naszej szkole zakończono działania z zakresu edukacji ekologicznej  (szkolenia, warsztaty, inne akcje i konkursy, działania promocyjne) zaplanowane w ramach przedsięwzięcia „ Utworzenie Ekopracowni– zielone serce szkoły” w Szkole Podstawowej im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej dofinansowanego ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.  

W realizację działań z zakresu edukacji ekologicznej   włączyła się cała społeczność szkolna, tj. nauczyciele, uczniowie i rodzice. W nowej pracowni realizowano zajęcia z edukacji ekologicznej w ramach nauczanych przedmiotów przyrodniczych oraz na zajęciach dodatkowych w formie koła ekologicznego. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym możliwe było  przeprowadzenie ciekawych eksperymentów i obserwacji z dziedziny przyrody, biologii, chemii, geografii i ekologii, zarówno podczas zajęć w ekopracowni, jak i terenowych. Nowe sprzęty multimedialne pozwoliły na lepszą jakość przekazu omawianych treści, rozwój umiejętności wyszukiwania i opracowywania informacji. Edukacja ekologiczna  w dobrze wyposażonej pracowni przyniosła wiele korzyści, z których najważniejsze to: wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej, rozwój pasji ekologiczno - przyrodniczych, rozwój różnorodnych umiejętności kluczowych, przyjemność nauki i pracy.

 

     Nasza Ekopracownia jest wizytówką szkoły, która   zachęca uczniów do poszerzania swoich horyzontów i zainteresowań.

 

Ankieta podsumowującaprzedsięwzięcie „ Utworzenie Ekopracowni– zielone serce szkoły” w Szkole Podstawowej im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej dofinansowanego ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.   

W dniach 3-7 czerwca 2024r. została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna dotycząca realizacji przedsięwzięcia. „ Ekopracownia – zielone serce szkoły” . W ankiecie wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Ankieta zawierała 7 pytań. Jej celem było sprawdzenie czy realizowane przedsięwzięcie  zwiększyło świadomość ekologiczną wśród uczniów. Pytania odnosiły się  przede wszystkim do działań i konkursów ekologicznych. Na zakończenie ankiety uczniowie w skali od 1-6 wyrazili  swoje zdanie o naszej nowoczesnej ekopracowni i zakładce „EKOPRACOWNIA” na stronie naszej szkoły.

 

Podsumowując, ankietowani uczniowie  pozytywnie wypowiedzieli się na temat naszej ekopracowni, działań  i  konkursów ekologicznych. Cieszymy się , że tak wielu uczniów odpowiedziało takimi słowami: „ Super, myślę, że nasza szkoła jest bardziej nowoczesna”, „nowocześnie urządzona” , „10/10”, „bardzo fajna”, „na pewno wyróżnia szkołę”,” bardzo wartościowa i potrzebna akcja”.

 Z udzielonych odpowiedzi wynika, że realizowany projekt w naszej szkole  przyczynił się do wzrostu  świadomości ekologicznej naszych  uczniów.

Dziękujemy i wierzymy, że postawa proekologiczna uczniów będzie tylko wzrastać . 

 

KOŁO EKOLOGICZNE „ SZKOLNI PRZYJACIELE EKOLOGII”

Realizacja innowacji „ Eksperymentuję i obserwuję „

 

     Uczniowie klasy V na zajęciach „koła ekologicznego” rozwijali  swoje zainteresowania przyrodniczo-ekologiczne  z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i technologii  informacyjnej zakupionego w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „ Utworzenie Ekopracowni – zielone serce szkoły”. Zakupione pomoce dydaktyczne  do zajęć wpłynęły  na wzrost edukacji ekologicznej uczniów, rozbudziły ciekawość ekologiczną wśród uczniów, a także zmobilizowały do większego działania na rzecz środowiska przyrodniczego. 


 

„EKOPRACOWNIA- zielone serce szkoły”

na pierwszym  szkolnym przeglądzie pt. „MAM TALENT”.

5 czerwca w naszej szkole mało miejsce niezwykłe wydarzenie, był to pierwszy szkolny przegląd „Mam Talent”. W tym dniu oprócz występów na scenie zgromadzeni widzowie mogli podziwiać nasze nowoczesne  pomoce dydaktyczne zakupione do nowej ekopracowni na stoisku przygotowanym przez uczniów i nauczycieli.


 

 

Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Fotograficznego

     24 maja 2024r.  nastąpiło rozstrzygnięcie  Szkolnego Konkursu  Fotograficznego „Problem z  odpadami - Dzikie wysypiska śmieci” . Konkurs został zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

 

     Problem powstawania dzikich wysypisk dotyczy nas wszystkich i jest poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie zdjęcia „dzikiego wysypiska śmieci” na terenie swojej gminy. Wśród nagrodzonych znalazła się Zofia Wojciechowska uczennica klasy VI, która zajęła  I miejsce. Uczennica znalazła  dzikie wysypiska śmieci, uwieczniła je na zdjęciach i dostarczyła informacje o miejscach ich powstania.

Gratulujemy!


 

 

  „ LABORATORIUM MŁODEGO BADACZA”

13 maja 2024r.na zajęciach z  „ LABORATORIUM MŁODEGO BADACZA”  odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny dla klasy III. Celem konkursu  było propagowanie wiedzy z zakresu przestrzegania zasad ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z dóbr przyrody. 

 Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Jagoda Niewiarowska

II miejsce- Klara Jaworska

III miejsce- Roksana Milczarczyk

Wszystkim uczestnikom serdecznie  gratulujemy!!!


 

KWIATY ZAMIAST ŚMIECI….

     W piękny słoneczny dzień – poniedziałek 20 maja uczniowie klasy III na zajęciach laboratoryjnych wysiewali łąkę kwietną z nasion, które  otrzymaliśmy od Fundacji Ekologicznej ARKA „ Kwiaty zamiast śmieci”. Wysiewając nasiona kwiatów przyjaznych dla pszczół, motyli, mali ekolodzy  poznali gatunki kwiatów, które będą rosły w naszej skrzyneczce w szkolnym ogródku. Wysiewanie nasion sprawiło uczniom wiele radości. Nasza łąka będzie miejscem ekologicznym i przyjaznym dla małych organizmów.


 

                       Czy w Twoim domu dba się o środowisko???

    W ramach realizacji projektu „Ekopracownia – Zielone serce szkoły” w kwietniu 2024 r. w naszej szkole przeprowadzono wśród uczniów klas IV-VIII ankietę badającą zachowania ekologiczne w codziennym życiu. Ankieta miała na celu zbadanie postaw proekologicznych w codziennym życiu w domach uczniów naszej szkoły.

Oto wnioski:

 - na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych uczniów,  świadomość ekologiczną wśród badanych możemy określić jako wysoką.

 Mamy nadzieję, że dzięki kolejnym akcjom przeprowadzonym m.in. przez naszą szkołę postawa proekologiczna uczniów  w życiu codziennym będzie tylko wzrastać.

Poniżej przedstawiono wyniki ankiety 

 

KONKURS EKOLOGICZNY

     22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi i z tej okazji w naszej szkole odbył się Konkurs Ekologiczny. Jego celem było włączenie uczniów do aktywnego udziału w działaniach związanych z ochroną środowiska, zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzeniem jej świadomości, że stan środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością. W konkursie wzięło udział 15 uczniów klas 4-6. Uczniowie pisali test wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.  Wykazali się dużą wiedzą na temat ekologii i przyrody.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W kategorii klas IV-VI

I miejsce – Wojciech Kępka, uczeń klasy V

II miejsce – Mateusz Kołodziejczyk, uczeń klasy V

III miejsce – Maja Abramczyk, uczennica klasy IV

W kategorii klas VI-VIII

I miejsce – Lena Grzeszczyk , uczennica klasy VIIa

II miejsce – Jakub Błażejczyk, uczeń klasy VIIb

III miejsce- Mikołaj Walaszek, uczeń klasy VIII                          

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!


 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 Temat: Problem z  odpadami - „Dzikie wysypiska śmieci „

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zlokalizowanie i sfotografowanie potencjalnych źródeł wielu rozmaitych zanieczyszczeń w postaci nielegalnych miejsc deponowania różnego rodzaju odpady, szczególnie w pobliżu mało uczęszczanych dróg, na skraju lasów czy w zadrzewieniach śródpolnych.

2. Organizatorami  Konkursu są Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej.

II. WARUNKI ZGŁOSZENIA

1. Uczestnikami  Konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej, uczęszczający do klas IV-VIII.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a) wykonanie albumu zawierającego min. 4 fotografii dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na terenie gminy Adamów;

b) każda fotografia musi zawierać opis: imię i nazwisko autora zdjęć, klasa, miejsce i data wykonania.

c) prace mogą być opatrzone dodatkowymi elementami graficznymi, artystycznymi itp.

1. Prace zgłaszane do Konkursu mają być dziełem autorskim, nie mogą być dziełem już publikowanym i zgłaszanym wcześniej do innych konkursów oraz nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich, do których uczestnicy nie posiadają praw.

2. Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym lub smartfonem.

3. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPEG.

4.Zdjęcia należy nadesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki pocztowej email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, która składać się będzie z min. 3 osób.

2. Prace będą oceniane pod względem:

a) merytorycznym (zgodność pracy z tematem Konkursu, sposób interpretacji, oryginalność ujęcia przedmiotu Konkursu, pomysłowość);

b) estetycznym (kompozycja, zastosowana technika);

c) artystycznym.

1. Komisja Konkursowa spośród dostarczonych zdjęć wybierze trzy spełniające w/w warunki. Organizatorzy nie wykluczają przyznania wyróżnień.

2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 maja 2024r.

4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej naszej szkoły i wyeksponowane  na tablicy informacyjno – prezentacyjnej zakupionej w ramach utworzenia Eko- Pracowni w naszej szkole.

5. Uczestnik składając fotografie w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Oświadczenia dla uczestników konkursu.

 

 

 

„Zadbajmy o przyszłość z OZE”

     W listopadzie 2023 r. odbył się Międzyszkolny konkurs  „Zadbajmy o przyszłość z OZE”, którego organizatorem był Zespół Szkół im. Generała Franciszka Kamińskiego w Adamowie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu łukowskiego i polegał na przygotowaniu filmu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Konkurs organizowany był w ramach działań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Utworzenie ekopracowni OZE w Zespole Szkół im. Generała Franciszka Kamińskiego w Adamowie.

W konkursie wziął  udział jeden uczeń naszej szkoły. Michał Królik uczeń klasy VIIa  zdobył       I miejsce w kategorii:   I – dla uczniów szkół podstawowych. Opiekę merytoryczną nad uczestnikiem konkursu sprawowało dwóch nauczycieli naszej szkoły: pani Grażyna Józwik i pani Aneta Michowska.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


 

„ RAZEM DLA NASZEJ ZIEMI”

     Wzbudzanie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia a także wychowywanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole.

      22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Jest to największe ekologiczne wydarzenie, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej oraz poszanowanie środowiska naturalnego. Cała społeczność szkolna włączyła się aktywnie po raz kolejny w obchody Dnia Ziemi.

      Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w grze terenowej „Ratujmy ziemię”. Podczas gry dzieci realizowały w formie stacji zadania ekologiczne tj. posegregowały odpady do odpowiednich koszy, dopasowywały źródła energii do odpowiednich ilustracji, układały eko- puzzle, dopasowywały w pary zachowania, które sprawiają, że marnujemy energię oraz te, które sprawiają, że ją oszczędzamy i wiele innych zadań. Młodsi uczniowie w naszej szkole doskonale poradzili sobie z zadaniami i wspólnie odgadli hasło: „Dzień Ziemi”.

     Uczniowie klas IV-VIII również aktywnie przyłączyli się do akcji mającej na celu ochronę środowiska przyrodniczego. Podjęto następujące działania: wspólną inicjatywę na stulecie Lasów Państwowych - sadzenie Lasu przez myśliwych i młodzież z Woli Gułowskiej (klasa VIIa, VI), przyłączenie się do akcji Fundacji Ekologicznej ARKA „Kwiaty zamiast śmieci”. Uczniowie zebrali 4 worki pełnych odpadów ( koło ekologiczne –klasa V) , wykonanie plakatów na temat: „STOP! wypalaniu traw”, które uczniowie umieścili w swojej okolicy na tablicach informacyjnych (klasy IV-VIII), wykonanie plakatów o tematyce ekologicznej i kartek z życzeniami dla naszej Ziemi (koło „Ekologiczne”, koło „Eksperymenty chemiczne”, świetlica szkolna), wypełnienie na zajęciach z informatyki ankiety w formie elektronicznej „ Czy w Twoim domu dba się o środowisko”? (klasy IV-VIII). Odbył się także Konkurs Ekologiczny w kategorii klas IV-V i VI-VIII. Uczniowie klasy V w planach mają także posianie nasion kwiatów, które otrzymali w podziękowaniu za zebranie śmieci od Fundacji Ekologicznej ARKA. Do obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole chętnie przyłączyli się uczniowie, którzy uczestniczą na zajęciach kreatywnych i zajęciach rewalidacyjnych. Wspólnie wykonali plakaty , rozwiązywali quizy ekologiczne na Magicznym Dywanie, a także segregowali śmieci do odpowiednich pojemników.

     Troska o środowisko naturalne łączy pokolenia. Uczniowie zachęcili także swoich najbliższych do pomocy i włączenie się do prac na rzecz ochrony środowiska. Dobro naszej planety jest naszym wspólnym zadaniem i razem możemy zdziałać wiele.

     Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z naszych działań.

 

 https://drive.google.com/file/d/1yuF2Yr4sjG-eBhcI-TeA7g0z9VNaoBON/view?usp=sharing


 

 

Wspólna inicjatywa na stulecia Lasów Państwowych: Sadzenie Lasu przez myśliwych i młodzież z Woli Gułowskiej.

 Sadzenie lasu w Leśnictwie Gułów - wyraz troski o polską przyrodę. Inicjatywa Koła Łowieckiego 304 Ryś i młodzieży, jednocząca społeczności w działaniu.

 

     13 kwietnia w  ramach uroczystych obchodów stulecia istnienia Lasów Państwowych, członkowie Koła Łowieckiego 304 "Ryś" oraz młodzież ze Zespołu Szkół im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej, połączyli siły w celu sadzenia lasu w Leśnictwie Gułów, należącym do Nadleśnictwa Łuków.

     Ta doniosła inicjatywa, która zgromadziła przedstawicieli dwóch różnych środowisk - myśliwych i uczniów szkół średnich - stanowi wyraz hołdu dla dziedzictwa Lasów Państwowych oraz manifestacji troski o przyszłość polskiej przyrody.

     Pod przewodnictwem doświadczonych leśników, uczestnicy zaangażowali się w proces sadzenia młodych drzew, wkładając serce i wysiłek w to, co stanie się integralną częścią otaczającego nas środowiska naturalnego. To nie tylko symboliczny gest, lecz również praktyczna akcja, mająca na celu zwiększenie powierzchni zadrzewienia oraz promowanie odpowiedzialnego podejścia do ochrony środowiska. 

     Spotkanie dwóch różnych grup społecznych, jaką są myśliwi i młodzież szkolna, ukazuje siłę współpracy oraz wspólną troskę o wspólne dobro - przyrodę. To także znakomite przykłady edukacji ekologicznej i społecznej, pokazujące, że zaangażowanie i wspólna praca mogą przynieść wymierne korzyści dla otaczającego nas świata. Po posadzeniu drzewek wszyscy posilili się pieczonymi kiełbaskami.


 

 

WIOSENNIE, KOLOROWO, EKOLOGICZNIE,

Z KRÓLOWĄ NAUK -  MATEMATYKĄ,  

 

Z HUMOREM i  DOBRĄ ZABAWĄ!

     Tak opisać można Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole. Dzień jak co dzień, a jednak inaczej…


      Z tej okazji tytułem wprowadzenia w Pierwszy Dzień Wiosny zgromadzeni uczniowie, nauczyciele wzięli udział w warsztatach ekologicznych, które poprowadził Dyrektor ds. Środowiska i Relacji Zewnętrznych firmy KOM-EKO Pan Adam Przystupa. Uczniowie dowiedzieli się między innymi: jak w praktyce wygląda dbanie o środowisko, czym jest segregacja śmieci i recykling, z czego produkowany jest polar i jak na początku produkcji wyglądają dwulitrowe butelki, w których sprzedawana jest coca-cola. Uczniowie zadawali ciekawe i intrygujące pytania. Tego typu inicjatywy pomagają zdobywać uczniom nową wiedzę i są doskonałym, praktycznym uzupełnieniem wiedzy, jaką uczniowie codziennie przyswajają na lekcjach.

      Kolejnym ważnym wydarzeniem  Pierwszego Dnia Wiosny był Pokaz Mody Ekologicznej  Eko-Top Trendy 2024.

     Szanowni Państwo! Cóż to był za pokaz! Takich kreacji na co dzień i od święta jeszcze nikt nigdy nie widział w naszej szkole. Niejeden projektant mody mógłby zaczerpnąć od nich inspirację dla swojej kolekcji.

      Tego dnia każda klasa w naszej szkole zaangażowała się w pełni, aby zaprezentować się jak najlepiej. Uczniowie zaprezentowali oryginalne, pomysłowe kreacje wykonane z materiałów wtórnych. Prezentowali się  przy muzyce,  jak  na prawdziwym ,,wybiegu”, nagradzani  byli brawami publiczności.  Największe  emocje wśród  oglądających wywołała suknia panny młodej wykonana z gazet i garnitur pana młodego, który wykonany był z czarnej folii. Większość  występujących mogła się pochwalić niepowtarzalnymi sukniami, spódnicami, śmiesznymi  dodatkami do  ubioru – biżuterią, torebkami i gustownie dobranymi butami.  Bardzo wysoki poziom wykonania  strojów prezentowanych przez modelki i modeli  zaskoczył jury. Po krótkiej przerwie organizatorzy ogłosili wyniki podane przez jury, które wzięło pod uwagę  pomysłowość,  oryginalność, estetykę wykonania  i sposób  prezentacji strojów.

 I miejsce – klasa VI ,  II miejsce – klasa V  i   III miejsce – klasa I

     Wszystkie klasy zostały hojnie nagrodzeni dyplomami i brawami, ich stroje wzbudzały zachwyt publiczności, a oni sami, jak widać na zdjęciach, również świetnie się bawili. Stroje przygotowane przez uczestników, oczywiście  z pomocą kolegów,  koleżanek i rodziców zaskoczyły pomysłowym sposobem wykonania i niezwykłą estetyką. Wszystkim klasom, Rodzicom, Nauczycielom  gratulujemy pomysłu i zaangażowania.

     Po powitaniu Wiosny przyszedł czas na spotkanie z królową nauk – matematyką. Uczniowie klasy VII b zaprezentowali przedstawienie pt.: „Sąd nad matematyką". Inscenizacja miała charakter rozprawy sadowej, której celem było osądzenie matematyki i wydanie sprawiedliwego wyroku.  Przedstawiono jej zarzut utrudniania życia we współczesnych czasach. Podczas przewodu sądowego przesłuchani zostali świadkowie oraz przedstawione dowody. „Sąd" w swoim uzasadnieniu wyroku uznał, że matematyka jest w życiu potrzebna i nakazał wszystkim uczniom systematyczne uczenie się matematyki. Mamy nadzieję, że uczniowie jeszcze bardziej przekonają  się do tej pięknej dziedziny nauki i życia.

     Tego dnia, obchodziliśmy też w naszej szkole Dzi Kolorowej Skarpetki, solidaryzując się w ten sposób z osobami z zespołem Downa. Uczniowie każdej klasy  przygotowali z tej okazji piękne plakaty, które umieściliśmy na sali gimnastycznej podczas obchodów I Dnia Wiosny. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli  krótki filmik pt: „Nie bój się myśleć inaczej” przedstawiający, z jakimi stereotypami muszą zmagać się osoby z zespołem Downa. Dodatkowo jeszcze na znak solidarności, uczniowie naszej szkoły założyli kolorowe, niepasujące do pary skarpetki.

   Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z obchodów Pierwszego Dnia Wiosny w naszej szkole.

 

https://drive.google.com/file/d/1K7p7KnOJVQuEjicz89afGpPl2-ILkwFi/view?usp=sharing

 

 

„Dzień Otwarty EKOPRACOWNI dla rodziców”

     W czwartek 15 lutego 2024 w szkole odbyło się zebranie z rodzicami, a przy okazji my uczniowie klasy Via zorganizowaliśmy „Dzień Otwarty EKOPRACOWNI dla rodziców”

      W tym dniu zainteresowani rodzice mieli możliwość obejrzenia wyremontowanej  pracowni  nr 10, w której odbywają się nasze zajęcia z przedmiotów przyrodniczych. Zaprezentowaliśmy również pomoce dydaktyczne, które wykorzystujemy i będziemy wykorzystywać do realizacji tematów związanych z przyrodą i ekologią. Rodzice mieli okazję obejrzeć i zobaczyć, jak działają nowe sprzęty tj. nowoczesne mikroskopy, stacja pogody, zestawy do badania wody, gleby i powietrza, cyfrowy miernik natężenia dźwięku, konduktometr do pomiaru czystości wody. Żeby było ciekawiej, ustawiliśmy mikroskop cyfrowy, stereoskopowy i przygotowaliśmy różne preparaty. Rodzice mogli zobaczyć  pantofelka,  a dokładniej Paramecium caudatum, który  jest protistem , pleśń penicillium na owocu  z mandarynki i tkanki roślin i zwierząt. Pokazaliśmy również prace naszych kolegów i koleżanek. Były to komórki zwierzęce, DNA, modele atomów.

     Ale to nie wszystko… na Dzień Otwarty Ekopracowni zaprosiliśmy „pana” Empiriusza.

      Empiriusz to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala w przyjazny, bezpieczny i ekonomiczny sposób realizować podstawę programową nauczania chemii w szkole. Wirtualne Laboratorium Chemiczne Empiriusz zostało  zakupione przez naszą szkołę w ramach projektu Laboratorium Przyszłości.

     Rodzice, korzystając z gogli VR i kontrolerów, mogli przenieść się w wirtualny świat i zobaczyć, jak my możemy przeprowadzać wirtualne doświadczenia na lekcji chemii. Pozostali w tym czasie mogli obserwować  doświadczenia  na monitorze interaktywnym.

      Rodzice zwiedzający  naszą nowoczesną ekopracownię wyrażali swoje zadowolenie, że możemy korzystać z tak nowoczesnych pomocy dydaktycznych w szkole.

     Dziękujemy Wam Rodzice, że tego dnia byliście z nami J

 

Uczniowie klasy VIIa


 

 

 

Przedszkolaki  w EKOPRACOWNI

      12 stycznia 2024 r.  gościliśmy w naszej nowoczesnej Ekopracowni przyrodniczej Przedszkolaków. Dzieci wzięły udział w warsztatach ekologicznych przeprowadzonych przez swoich starszych kolegów i koleżanki. Podczas warsztatów zostały zaprezentowane nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu Ekopracownia-zielone serce szkoły. Następnie dzieci uczestniczyły w eksperymentach ekologicznych .  Z  użyciem mikroskopów oglądały  m.in. aparat gębowy motyla, krew, krew żaby i pchłę ludzką, których gołym okiem nie widać. Ponadto miały możliwość obserwowania pogody i towarzyszących jej zjawisk atmosferycznych za pomocą nowoczesnej stacji pogody. W pracowni omówiliśmy  z młodszymi uczniami pojęcie recyklingu  i  wspólnie odbyliśmy praktyczną naukę  segregacji śmieci z wykorzystaniem nowych pojemników na odpady w odpowiednich kolorach.

     Na zakończenie zostały przeprowadzone doświadczenia  na temat  dzikich wysypisk śmieci, które nadal stanowią  zagrożenie dla środowiska. Młodzi ekolodzy mogli sprawdzić swoją wiedzę z tego zakresu, rozwiązując  zagadki ekologiczne. Przedszkolaki byli bardzo zadowoleni  i podekscytowani wizytą w ekopracowni i nie mogą się już doczekać, kiedy będą mogli mieć w niej lekcje.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.


 

 

GDZIE MIESZKA PYŁ?

– BADANIE STOPNIA ZAPYLENIA POWIETRZA W NASZEJ OKOLICY  

     Na zajęciach szkolnego koła ekologicznego uczniowie zastanawiali się nad tym, co wpływa na zanieczyszczenie powietrza i gdzie w naszej okolicy pyłu jest najmniej, a gdzie najwięcej?

     Stopień zapylenia badaliśmy z wykorzystaniem pasków taśmy samoprzylepnej. Ilość pyłu przyklejonego do taśmy wskazywała stopień zapylenia powietrza.


 

 

 

Wyniki ankiety w I semestrze roku 2023/2024 na temat:

 

         „ Świadomości ekologicznej naszych uczniów”

       W  ramach działań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Ekopracowni – zielone serce szkoły” w naszej szkole w I semestrze  priorytetem było przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas IV-VIII dotyczącej świadomości ekologicznej oraz działań proekologicznych w szkole i w domu.

Poniżej prezentujemy wyniki oraz analizę przeprowadzonej ankiety.

 

WYNIKI ANKIETY WŚRÓD UCZNIÓW


 

Analiza ankiety dla uczniów

    Z udzielonych odpowiedzi można wywnioskować, że dzieci biorące udział w ankiecie chronią i  dbają o swoje środowisko, a także  przestrzegają zasad recyklingu. Idąc na zakupy korzystają z bawełnianych toreb ekologicznych. Uczniowie uważają, że życie w zgodzie  z ekologią wcale  nie jest trudne, wystarczy trzymać  się podstawowych zasad ekologicznych.

     Czy w naszej szkole dużo mówi się o ekologii?

     Uczniowie odpowiedzieli zdecydowanie TAK ! W naszej szkole  bliskie są zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Uczniowie uczą się   życia w zgodzie z zasadami poszanowania przyrody , a także uczą się prawidłowych postaw wobec środowiska.  Nasza szkoła promuje zachowania proekologiczne.

 

Dziękujemy za uwagę oraz zachęcamy do stosowania działań proekologicznych.


 

 

Stacja Pogody

     Stacja Pogody ma  wszystko, co jest potrzebne w meteorologii: barometr, pomiar prędkości i kierunku wiatru, termometr, pomiar wielkości opadów, temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, wilgotności, wbudowany zegar, wskaźnik temperatury odczuwalnej i punkt rosy. Stację zakupiono ze środków finansowych pozyskanych w ramach udziału szkoły w konkursie pn. „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, finansowanego ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posłuży ona do dokonywania bezpośrednich obserwacji pogody, odczytywania wskazań pomiarów urządzeń.

     Uczniowie naszej szkoły już wczuwają się  w rolę obserwatorów pogody, monitorując codziennie dane. Stacja zainstalowana jest na terenie naszej szkoły, możemy sprawdzać, jaka jest temperatura powietrza, prędkość i kierunek wiatru,  wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne czy ile spadło deszczu w ciągu ostatniej doby. Rezultaty obserwacji z każdego dnia będą nanoszone na kalendarz pogody i zostaną omówione na zajęciach. To w czasie praktycznych zajęć uczniowie nabywają różnych umiejętności, a przede wszystkim uczą się wykorzystywać wiedzę w praktyce. 


 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu "Karmnik dla Ptaków"

     W dniu 20.12.23  rozstrzygnięto Konkurs pod hasłem „Pomagamy ptakom przetrwać zimę - Karmnik dla Ptaków". Celem Konkursu było kształcenie postaw proekologicznych, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych u uczniów.

     Uczniowie  wykonali "Karmniki dla Ptaków", które nie tylko cieszą oryginalnością i pięknym wyglądem, ale przede wszystkim będą wykorzystane w naszej  szkole w celu dokarmiania naszych skrzydlatych przyjaciół. Docenione zostały wszystkie prace, każdy szczegół oraz inwencja twórcza autorów. Wybór nie należał do łatwego zadania, ale udało się wybrać trzy pierwsze miejsca:

I miejsce- Filip Wiater

II miejsce- Natalia Kołodziejczyk

III MIEJSCE -EX AEQUO – Lena Pikuła, Maja Pikuła

     Pozostali uczestnicy konkursu także otrzymali nagrody oraz dyplomy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie.

 

 

Pomóż ptakom przetrwać zimę i weź udział w konkursie

na karmnik dla ptaków

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie klasy 1 - 8 sp.

I. Cele konkursu :

· kształcenie postaw proekologicznych;

· uwrażliwienie dzieci i młodzieży na dokarmianie ptaków zimą;

· poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposobów w jaki się odżywiają;

· rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych

II. Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8.

2. Przy tworzeniu karmnika dozwolona jest pomoc ze strony rodzica.

3. Konkurs polega na wykonaniu pracy przestrzennej z dowolnie dobranych

materiałów, które umożliwią użytkowanie karmnika na zewnątrz.

4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

5. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje:

a) Imię i nazwisko autora, klasa

6. Termin i miejsce oddawania prac:

Prace należy dostarczać do dnia:  15.12.2023, do sali nr.10

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

-Oceniane będą oryginalność, zgodność z tematem, oraz pomysłowość i funkcjonalność. Zaznaczamy jednak ,iż dobry karmnik powinien chronić karmę przed zamoknięciem oraz powinien umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego.

-Nagrody zostaną przyznane za pierwsze trzy miejsca.

- Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób. Prace pozostaną zwrócone po zakończonym konkursie.

-Dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

                                                  Organizatorzy konkursu:

                                                                            Nauczyciele 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu pt. „ RADY NA ODPADY”.

      Wpłynęło do nas kilka, różnych i kreatywnych fotografii. Niestety, konkurs nie mógł zostać rozstrzygnięty, ponieważ przesłane fotografie nie  spełniały wymaganych kryteriów określonych w Regulaminie.

      Cieszymy się, ponieważ uczniowie naszej szkoły wykazali się świetną kreatywnością i zaangażowaniem. Na zajęciach świetlicowych i kole ekologicznym wykonali grupowe fotografie pokazujące ich „ Rady na odpady”. Najważniejsze, że uczniowie wiedzą, jak chronić środowisko naturalne i mają szacunek do przyrody.

      Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i  wykonanie fotografii.


 

 

 

 

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

 

      Dzień Czystego Powietrza jest obchodzony 14 listopada każdego roku. Został on ustanowiony, aby zwrócić uwagę ludzi na jakość powietrza, którym oddychamy. Nasza społeczność szkolna ten dzień obchodziła 22 listopada.

      O tym, że oddychanie czystym powietrzem jest ważne dla funkcjonowania naszego organizmu, nie trzeba nikogo przekonywać. Powietrze wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie. Z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra powietrza. Jego czystość jest bardzo ważna. Niestety, największym wrogiem czystego powietrza jest smog. Główną przyczyną jego powstawania jest niska emisja, czyli m.in. spaliny wydobywające się z kominów nieocieplonych domów jednorodzinnych. I w związku z tym postanowiliśmy wziąć udział w proekologicznej akcji i zorganizowaliśmy w naszej szkole obchody Dnia Czystego Powietrza. Celem naszej akcji było kształtowanie świadomości zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami atmosfery oraz odpowiedzialności za stan powietrza wokół nas.

       W klasach 1-3 została przeprowadzona pogadanka na temat zanieczyszczeń powietrza. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny pt. "Jak dbać o czyste powietrze”, a na koniec mieli za zadanie wykonać quiz dotyczący czystego powietrza. Bardzo się cieszymy, ponieważ nasi młodsi uczniowie quiz zaliczyli na sto procent i każdy został Prawdziwym Przyjacielem Ziemi. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość obejrzenia doświadczeń zaprezentowanych przez starszych uczniów w nowoczesnej Ekopracowni .


      W klasach 4-8 zostały wykonane  ulotki wyjaśniające, co to jest Dzień Czystego Powietrza, jak dbać o czyste powietrze oraz transparenty z hasłami dotyczącymi tego problemu. Finałem naszej akcji był wspólny  happening, podczas którego klasy prezentowały swoje hasła :” Świat zadymiony ma same złe strony, „Nie pal śmieci, „ Stop smog” itp. Kolorowym i głośnym korowodem przeszliśmy po okolicy  i rozdawaliśmy nasze ulotki.


      Ogromne zaangażowanie uczniów, a także ciekawy sposób przeprowadzenia zajęć w szkole spowodowały, że ten dzień na długo pozostanie w naszej  pamięci.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

https://drive.google.com/file/d/1h9tyQvKzr9lfdDKbLDaEVLFXevtWYMug/view?usp=sharing

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO - EKOLOGICZNEGO

pt. „ RADY NA OPDAY”

Organizatorami konkursu są nauczyciele Szkoły podstawowej w Woli Gułowskiej.

CEL I TEMAT KONKURSU

Celem konkursu jest:

a) rozumienie znaczenia i konieczności ochrony środowiska naturalnego; b) Kształtowanie postawy szacunku do przyrody, postawy odpowiedzialności i ciekawości poznawczej oraz postawy obywatelskiej, sprzyjającej rozwoju społecznemu; c) Poznanie zachowań mogących wpływać bezpośrednio na ochronę przyrody;

Temat konkursu :„Rady na odpady”.

ZASADY KONKURSU

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII  Szkoły podstawowej w Woli Gułowskiej. Każda fotografia musi zawierać opis: imię i nazwisko autora zdjęć, klasa, miejsce i data wykonania.

3. Jeden uczestnik zobowiązany jest  przesłać tylko  jedno zdjęcie.

4. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, jako prace autorskie.

6. Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym lub smartfonem.

7. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPEG.

8. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia

pochodzących z różnych plików.

9. Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. kontrast, nasycenie);

10. Zdjęcia należy nadesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki pocztowej

email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11. Harmonogram konkursu:

- czas trwania konkursu: od 6.11.2023r  do 15.11. 2023 r.

- umieszczenie wyników i fotografii  na stronie szkoły i tablicy informacyjno - prezentacyjnej do 27.11. 2023 r.

 - wręczenie nagród – 28 listopada 2023r.

12. Ocena zdjęć:

 a) Ocenie podlega m. in. treść, spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, oryginalność ujęcia tematu, wyjątkowość nadesłanej fotografii, a także zgodność z tematem konkursu.

b) Komisja przeprowadzi ocenę fotografii i spośród nich wybierze prace, którym przyzna nagrody i wyróżnienia.

 

13. Uczestnik składając fotografie w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Oświadczenia dla uczestników konkursu.

 

 

 

 

 

 

KAŻDY UCZEN TERAZ WIE - JAK PRZYRODĘ SZANUJE SIĘ!!

 

     W  ramach działań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Ekopracowni – zielone serce szkoły”, uczniowie klasy VIIa przeprowadzili szkolenie w formie prezentacji pt.” Żyj w zgodzie z przyrodą”, zaprezentowali młodszym uczniom pomoce dydaktyczne zakupione do nowoczesnej ekopracowni i przeprowadzili pokazowe doświadczenia.

     Po omówieniu przez młodzież najważniejszych zasad ekologicznych po raz kolejny cała społeczność szkolna i przedszkolaki uświadomili sobie, jak można lepiej żyć w zgodzie z przyrodą – uczniowie  będą oszczędzać wodę nie tylko w domu, ale i w szkole, nie będą zanieczyszczać powietrza, będą prawidłowo segregować śmieci i oszczędzać prąd. Na zakończenie uczniowie wykonali quiz ekologiczny. Quiz był również dostępny dla uczniów  w formie kodów QR.

     W ostatnich latach dużo mówi się o potrzebie ochrony środowiska naturalnego – bo Ziemia, na której żyjemy jest jedyna, niepowtarzalna, jest ewenementem w otaczającym nas wszechświecie i musimy o nią DBAĆ! Chcemy też przypomnieć, że w naszej szkole  bliskie są zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony środowiska. Uczymy dzieci i młodzież  życia w zgodzie z zasadami poszanowania przyrody, uczymy prawidłowych postaw wobec środowiska, promujemy zachowania proekologiczne.


 

 

 

 

Spotkanie z leśniczym

      Uczniowie klasy piątej na zajęciach koła ekologicznego spotkali się z leśniczym Nadleśnictwa Łuków Cezarym Cąkałą. Spotkanie miało charakter zajęć terenowych poświęconych naszym lasom. Leśniczy przypomniał wiadomości dotyczące warstw lasu i warunków  w nich panujących. Mówił o zwierzętach zamieszkujących poszczególne warstwy. Przedstawił wiele ciekawych informacji dotyczących flory i fauny w lesie. Nadmienił, że  wzajemne zależności pomiędzy organizmami z różnych pięter są niezbędne żeby las mógł funkcjonować prawidłowo. Zwrócił uwagę na zaśmiecanie lasów i na potrzebę zadrzewień. Uczniowie poznali wiele pojęć leśnych, którymi operował leśniczy.

      Na koniec spotkania wszyscy mieli możliwość zadawania pytań i ochoczo z tego skorzystali. Pytania były przeróżne, ale na wszystkie pytania usłyszeli odpowiedzi. Zajęcia stały się doskonałą lekcją kształtowania postaw proekologicznych.


 

 

2 października na uroczystym otwarciu Ekopracowni- zielone serce szkoły został rozstrzygnięty konkurs pt. „Ekologiczny Ekokodeks młodego ekologa”.

 

     Celem konkursu było popularyzowanie i upowszechnianie świadomości ekologicznej, a także  budowanie wrażliwości ekologicznej wśród uczniów. Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ wszystkie prace były bardzo oryginalne, pomysłowe i estetycznie wykonane.

     Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konkursu, za uczestnictwo oraz ciekawe i kreatywne Ekokodeksy. Natomiast wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Laureaci konkursu:

1. miejsce ZOFIA WOJCIECHOWSKA kl.VI

2.miejsce JAGODA NIEWIAROWSKA kl.III

3.miejsce MAJA I LENA PIKUŁA kl.I

 

Jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY!!!


 

 

Uroczyste otwarcie ekopracowni

w Szkole Podstawowej w Woli Gułowskiej…

     

2 października 2023 roku w  naszej  szkole odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałej Ekopracowni. Nowa, w pełni wyposażona pracownia przyrodnicza powstała dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach udziału szkoły w konkursie pn. „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, finansowanego ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

     Pan Dyrektor Przemysław Sala i uczniowie  powitali serdecznie przybyłych gości oraz całą społeczność szkolną. Rozdano także nagrody za konkurs, który odbył się w naszej szkole pt.”Ekologiczny Ekokodeks młodego ekologa”.

    W tym ważnym dla nas  dniu zaszczycili nas swoją obecnością  zaproszeni goście: Pan Karol Ponikowski – Wójt Gminy Adamów, Pani Magdalena Malon-Chmielewska – Dyrektor ZOPO w Adamowie, Pani Iwona Adamska – Dyrektor Domu Kultury w Woli Gułowskiej i GBP w Adamowie, Pan Grzegorz Uss – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków, Pan Adam Stępniak – były Prezes Koła Łowieckiego „Ryś”, Pan Waldemar Bancerz – Prezes OSP w Woli Gułowskiej, Leśniczy, Pani Anna Bartosiewicz – Dyrektor ZSZP w Adamowie, Pani Renata Pieńkosz – przewodnicząca  Rady Rodziców, Rodzice.

     Następnie odbyło się uroczyste przecięcie symbolicznej wstęgi  i oficjalne oddanie pracowni do użytku. Podczas uroczystego otwarcia zaprezentowano działanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, które zostały zakupione na wyposażenie pracowni. Wydarzeniu także  towarzyszyły doświadczenia zaprezentowane przez naszych  uczniów. Zaproszeni goście wysłuchali także prezentacji pt. „Potrzeby edukacji  ekologicznej we współczesnym świecie”.

    Korzystanie z nowoczesnej ekopracowni z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy pozwoli na przeprowadzanie zajęć w sposób efektywny i atrakcyjny dla uczniów oraz zwiększy świadomość uczniów w zakresie ekologii.


 

 

 

Sprzątanie Świata 2023

      Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Tegoroczna, już 30 edycja tego szlachetnego wydarzenia, przebiegała pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Celem akcji jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W myśl tej idei uczniowie naszej szkoły wspólnie z nauczycielami ruszyli w wyznaczone rejony  Najpierw zaopatrzyli się w kolorowe worki i rękawiczki, by móc odpowiednio i bezpiecznie segregować znalezione odpady. Uczniowie pamiętali o odpowiednim sortowaniu śmieci, mają świadomość odpowiedzialności za losy całej planety, dlatego też tak ochoczo wzięli się do pracy! Worki zapełniły się w ekspresowym tempie!


 

 

„Ekopracownia  - zielone serce szkoły”

     Miło nam poinformować o utworzeniu w naszej szkole nowoczesnej ekopracowni. Było to możliwe dzięki temu, że szkoła otrzymała finansowe wsparcie w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

     Przeprowadzony został remont sali nr 10.  Klasopracownię wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne związane z edukacją przyrodniczą, zakupiono komputer, tablice sucho ścieralne, tablice informacyjno – prezentacyjne,  a także zakupiono meble – stanowiska pracy uczniów i nauczycieli, szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych.

     W ten sposób uczniowie zyskali przyjazne, atrakcyjne miejsce do nauki i rozwijania zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi. W ,,zielonym sercu” szkoły będą mogli rozwijać swoją wiedzę przyrodniczą jak i również ekologiczną.

    Z niecierpliwością czekamy na uroczyste otwarcie  EKOPRACOWNI – ZIELONE SERCE SZKOŁY.

 

 

 

Konkurs pn. "Ekologiczny Ekokodeks młodego ekologa”

     Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pn.  ”Ekologiczny ekokodeks młodego ekologa”.

     Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Zadanie konkursowe będzie polegać na stworzeniu ekologicznego ekokodeksu w formie plastycznej/ technicznej przedstawiającego zbiór ważnych zasad, które każdy uczeń może wdrożyć w swoim życiu codziennym aby zadbać o swoje  środowisko naturalne. Pamiętajmy! Zasady uświadamiają nas jak ważne jest szanowanie natury i dbanie o nią.

Konkurs potrwa od 11.09.2023r do 18.09.2023r.

Wykonane prace prosimy składać do p. Grażyny Józwik i p.Anety Michowskiej

Szczegółowe informacje zamieszczone są w regulaminie konkursu.                              

Dla zwycięzców będą przewidziane nagrody.

 

 

Regulamin szkolnego konkursu pn.
„Ekologiczny ekodeks młodego ekologa.”

1.     Cele konkursu:

1.1.Promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych dotyczących świadomego wykorzystywania surowców wtórnych.

1.2.Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy w zakresie powtórnego wykorzystywania odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych.

1.3.Promowanie osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym.

1.4.Angażowanie uczniów do działań proekologicznych.

1.5.Prezentacja i popularyzacja ekologicznej twórczości uczniów.

2.     Czas trwania konkursu oraz miejsce składania prac konkursowych:

2.1.Konkurs przeprowadzony będzie od dnia 11.09.2023 r. do 18.09.2023 r.

2.2.Prace konkursowe należy dostarczyć w podanym  w terminie do p. Grażyny Józwik i p. Anety Michowskiej.

3.     Uczestnicy konkursu:

3.1.Jako uczestnika rozumie się uczniów klas I-VIII.

4.     Uczestnicy Konkursu muszą spełniać następujące warunki:

a)     muszą wykonać zadanie zgodnie z tematyką Konkursu;

5.     Zasady konkursu:

5.1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie poprzez wykonanie i dostarczenie pracy konkursowej .

5.2.Zadanie konkursowe polega na:

a)     wykonaniu pracy plastycznej / technicznej przedstawiającej rady/ zasady uczniów na ekologiczne życie , które każdy uczeń może wdrożyć w swoim życiu codziennym aby zadbać o swoje środowisko naturalne.

b)      stworzeniu plakatu, tablicy lub pracy przestrzennej w dowolnym formacie i dowolnej technice plastycznej o tematyce zawartej w tytule Konkursu.

5.3.Jeden uczestnik może wykonać maksymalnie jedną pracę.

5.4.W konkursie zostanie  wyłonionych 2 zwycięzców nagród głównych.

5.5.Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie estetyki wykonania prac, kreatywności i umiejętności .

5.6.Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa,

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.09.2023r.

 Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

Joomla templates by a4joomla