1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktywna Tablica 2022 - międzyszkolna sieć współpracy

 

AKTYWNA TABLICA 2022 - PIERWSZE SPOTKANIE LIDERÓW ZORGANIZOWANE W RAMACH MIĘDZYSZKOLNEJ SIECI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

Nasza Placówka wzięła udział w programie rządowym „Aktywna Tablica”. W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy sale m.in. w nowoczesne programy multimedialne.

Kolejnym naszym krokiem było zawarcie porozumienia z innymi szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Celem pierwszego spotkania z liderem ze Szkoły Podstawowej w Adamowie było ustalenie zasad współpracy, harmonogramu „wymiany doświadczeń”.

 W ramach sieci odbędą się 3 spotkania stacjonarne lub online. (W celu wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, udostępniania własnych materiałów dydaktycznych, korzystania z innych, jak również do rozwiązywania problemów z jakimi spotykamy się w szkole). Odbędą się również zajęcia otwarte, dzięki którym będziemy mogli dzielić się doświadczeniem i dobrymi praktykami.

 

 

AKTYWNA TABLICA 2022

 

Nasza szkoła w ramach rządowego programu  „Aktywna tablica”  otrzymała dofinansowanie 35000,00 zł ( całkowita wartość 43 750,00 zł).

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupiono różnorodne pomoce dydaktyczne, w tym. m.in. podłogę interaktywną, laptop, robot edukacyjny, programy multimedialne do pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz przejawiającymi trudności w uczniu się, programy multimedialne do zajęć logopedycznych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

          

 

  

LEKCJA OTWARTA - W RAMACH SIECI SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA

Dnia 21 grudnia 2022r. w ramach sieci współpracy szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica, zostaliśmy zaproszeni na lekcję otwartą do szkoły partnerskiej tj. Szkoły Podstawowej w Adamowie. Tematem zajęć rewalidacyjnych było: Kształtowanie słuchu i ekspresji słuchowej. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności dostrzegania cech charakterystycznych muzyki i ilustrowania ich za pomocą kart z symbolami, zdolność do słuchania dłuższych fragmentów muzycznych, wdrażanie i regularne stosowanie instrukcji słuchowych oraz zachęcenie do własnej ekspresji muzyczno-plastycznej.

DRUGA LEKCJA OTWARTA - W RAMACH SIECI SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA

03 stycznia 2023r. w ramach sieci współpracy szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica w szkole partnerskiej odbyła się kolejna lekcja otwarta. Na lekcję zostaliśmy zaproszeni do Szkoły Podstawowej w Adamowie. Tematem zajęć o charakterze terapeutycznym z pedagogiem były: Dźwięki wokół nas.

PIERWSZA LEKCJA OTWARTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI GUŁOWSKIEJ

05 stycznia 2023r. w ramach sieci współpracy szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica, w naszej szkole odbyła się pierwsza lekcja otwarta. Na lekcję została zaproszona partnerska Szkoła Podstawowa z Adamowa. Tematem zajęć rewalidacyjnych było: „Stymulowanie rozwoju koncentracji uwagi, spostrzegawczości i orientacji przestrzennej z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon-nauka kodowania”. Dzięki zastosowaniu robota Photon na zajęciach uczniowie uczyli się także rozwijać zdolność logicznego myślenia, która odgrywa kluczową rolę w dorosłym życiu. Ponadto poprzez zastosowanie tej multimedialnej pomocy edukacyjnej uczniowie przygotowują się do funkcjonowania w świecie technologii elektronicznej, rozwijają pamięć i zdolność szybkiego podejmowania decyzji.

DRUGA LEKCJA OTWARTA W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI GUŁOWSKIEJ 

30 stycznia 2023 r. w ramach sieci współpracy szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica w naszej szkole odbyła się kolejna lekcja otwarta. Na zajęcia rewalidacyjne zaprosiliśmy partnerską Szkołę Podstawową z Adamowa. Tematem zajęć rewalidacyjnych było: ”Usprawnianie koncentracji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia i gry ruchowe z wykorzystaniem pomocy interaktywno-edukacyjnej – Magicznego dywanu”. Uczniowie za pomocą ruchów rąk i nóg wykonywali polecenia usprawniające, poprzez połączenie nauki z zabawą, byli zaangażowani i zmotywowani do działania. Wspaniała zabawa interaktywna pobudziła ich do nauki i pokonywania swoich trudności. Wpłynęła pozytywnie na usprawnianie koncentracji i skupienia uwagi. Jej nieocenionym atutem jest wymóg ruchu. Każde zadanie, ćwiczenie czy gra za pomocą Magicznego Dywanu wymaga poruszania się, co w czasie zajęć jest nieocenioną zaletą.

 Międzyszkolna sieć współpracy- szkolenie dotyczące Magicznego Dywanu FunFloor EDU

W dniu 05.01.2023r. odbyło się kolejne spotkanie liderów w ramach działań z programu rządowego „Aktywna Tablica”. Wspólnie z liderem ze Szkoły Podstawowej z Adamowa wzięliśmy udział w szkoleniu prowadzonym przez firmę zajmującą się montażem Magicznego Dywanu. Zostaliśmy przeszkoleni z obsługi tego interaktywno-edukacyjnego urządzenia, zapoznaliśmy się z możliwościami, jakie daje ta multimedialna pomoc edukacyjna. Poprzez aktywny udział w różnorodnych grach, zabawach i aplikacjach zainstalowanych w Magicznym Dywanie pogłębialiśmy nasze umiejętności obsługi tego urządzenia i poznania jego wachlarzu możliwości. Zgodnie stwierdziliśmy, że praca z tą multimedialną pomocą edukacyjną sprawi Naszym uczniom dużo radości, będzie wspaniałym wsparciem podczas zajęć specjalistycznych, gdyż nauka przez zabawę i ruch jest bardziej efektywna.

Międzyszkolna sieć współpracy- szkolenie z wykorzystania aplikacji https://get.plickers.com/

W dniu 03.02.2023r. odbyło się kolejne szkolenie liderów w ramach działań z programu rządowego „Aktywna Tablica”. Wspólnie z liderem ze Szkoły Podstawowej z Adamowa pogłębialiśmy wiedzę odnośnie aplikacji https://get.plickers.com/, która działa na zasadzie wykorzystania kodów QR. Każdorazowo wykorzystanie aplikacji wymaga wcześniejszego przygotowania zestawu zadań i przypisania go do odpowiedniej grupy uczniów. Uczniowie za pomocą kodów QR pokazują, wybraną przez siebie odpowiedź, zadaniem nauczyciela jest zeskanowanie kodów za pomocą aplikacji w telefonie. Zaletą jest to, że, można ją wykorzystać na każdym etapie lekcji, jako powtórzenie materiału z lekcji poprzedniej, w trakcie lekcji, jako narzędzie pracy indywidualnej lub na zakończenie lekcji do jej podsumowania. Uczniowie pracują indywidualnie, a wyniku są dostępne bezpośrednio po zakończonym wyświetlaniu przygotowanego zestawu zadań. Wykorzystanie aplikacji na lekcji angażuje wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach, uatrakcyjnia jednostkę lekcyjną, pozwala sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów. Dzięki tej aplikacji wykorzystujemy TIK bez konieczności używania przez uczniów smartfonów, czy też komputerów.

Joomla templates by a4joomla