1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktywna Tablica 2022 - międzyszkolna sieć współpracy

 

AKTYWNA TABLICA 2022 - PIERWSZE SPOTKANIE LIDERÓW ZORGANIZOWANE W RAMACH MIĘDZYSZKOLNEJ SIECI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

Nasza Placówka wzięła udział w programie rządowym „Aktywna Tablica”. W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy sale m.in. w nowoczesne programy multimedialne.

Kolejnym naszym krokiem było zawarcie porozumienia z innymi szkołami i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Celem pierwszego spotkania z liderem ze Szkoły Podstawowej w Adamowie było ustalenie zasad współpracy, harmonogramu „wymiany doświadczeń”.

 W ramach sieci odbędą się 3 spotkania stacjonarne lub online. (W celu wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, udostępniania własnych materiałów dydaktycznych, korzystania z innych, jak również do rozwiązywania problemów z jakimi spotykamy się w szkole). Odbędą się również zajęcia otwarte, dzięki którym będziemy mogli dzielić się doświadczeniem i dobrymi praktykami.

 

 

AKTYWNA TABLICA 2022

 

Nasza szkoła w ramach rządowego programu  „Aktywna tablica”  otrzymała dofinansowanie 35000,00 zł ( całkowita wartość 43 750,00 zł).

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupiono różnorodne pomoce dydaktyczne, w tym. m.in. podłogę interaktywną, laptop, robot edukacyjny, programy multimedialne do pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz przejawiającymi trudności w uczniu się, programy multimedialne do zajęć logopedycznych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

          

 

  

 

Joomla templates by a4joomla