1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ

Spośród słów używanych nieczęsto,

tłumnie dzisiaj na place wybiegło

 słowo piękne, jak honor i męstwo,

słowo, które brzmi – niepodległość.                                                                                                                                                         Marcin Wolski

 

       14 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  Rozpoczęliśmy go niecodzienni, ponieważ wspólnym odtańczeniem Poloneza. Przez szkolne korytarze ruszył korowód uczniów i nauczycieli, którzy zgodnie tańczyli w rytm najsłynniejszej w ostatnich latach melodii Poloneza Wojciecha Kilara. Ponieważ trudno było nam się rozstać z tańcem, dlatego koncert również rozpoczęliśmy trzema tańcami, które zaprezentowali nam najmłodsi uczniowie szkoły.  A potem… popłynęły już słowa wielu piosenek i pieśni żołnierskich przeplatanych poezją według scenariusza pań Anny.Kozak i Agnieszki Wójtowicz i  w wykonaniu naszych uczniów.

      Ostatnim elementem naszego koncertu było wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkurów historycznego i plastycznego.

      Niepodległość to słowo szczególnie drogie sercu każdego Polaka – dzięki emocjom, jakich mogliśmy doświadczyć podczas koncert, od dziś będzie ono również drogie każdemu naszemu uczniowi.

 

 

 

,,Niepodległość”

      Uczniowie klas I-III edukacji wczesnoszkolnej włączyli się w działania edukacyjne związane z upamiętnieniem tak ważnej dla każdego Polaka 100- rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uczyli się podstawowych kroków i figur  Poloneza, słuchali pieśni patriotycznych, utrwalali słowa Hymnu narodowego, uczestniczyli w konkursie plastycznym ,,A to Polska właśnie”, brali udział w konkursie recytatorskim o tematyce patriotycznej, dekorowali klasy symbolami narodowymi. Prace konkursowe zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Uczennice klasy III gimnazjum  przygotowały dla młodszych kolegów i koleżanek prezentację multimedialną ,,100 – lecie Niepodległości” i ciekawe karty pracy. W roku świętowania 100 –lecia odzyskania niepodległości każdy uczeń  pierwszej klasy otrzymał zeszyt z postacią zasłużoną dla Niepodległej oraz długopis opatrzony znakiem graficznym ,,Moja niepodległa”. Dni te dla wszystkich uczniów były lekcją patriotyzmu i historii.

 

 

Helenów, 11 listopada

      11 listopada delegacja naszej szkoły uczestniczyła w mszy świętej w intencji ojczyzny, którą odprawiono w Helenowie przy mogile żołnierskiej. To kolejny akord obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W mszy wzięły udział poczty sztandarowe naszej szkoły.

 

 

VI WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD RECYTATORSKI POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNEJ im. gen. F. Kleeberga

      10 listopada 2018r. uczniowie klas 0-III uczestniczyli w VI WOJEWÓDZKIM   PRZEGLĄDZIE RECYTATORSKIM POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNEJ im. gen. F. Kleeberga.

     Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie eliminacje odbyły się w szkole, drugi etap to finał w Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamowie.

Lista uczestników w kategorii klas 0-III;

Julia Ochnik - ,,Czym będę?” W. Bełza

Jan Syroka - ,,Co to jest Polska? Cz. Janczarski

Michał Lipka - ,,Wawel” Cz. Janczarski

Szymon Stempniak - ,, Nasze polskie abc” M. Stawecki

Natalia Kołodziejczyk ,,Modlitwa polskiego dziewczęcia” W. Bełza

Aleksandra Kołodziejczyk - ,, Gawęda o miłości do ziemi ojczystej” W. Szymborska

Krystian Ochnik - ,,Moja własna Niepodległość” R. Lasota

Wojciech Osowiec - ,,Postanowienia maluszka” Z.M. Miszczak

Aleksandra Chmiel - ,,Orzeł biały” M. Łaszczuk

Maja Galec - ,,Jedenasty listopada” L. Wiszniewski

Magdalena Stempniak - ,,Polska” A. Słonimski

Natalia Chmiel - ,,Serce naszych serc” E. Skarżyńska

   Gratulujemy naszym szkolnym recytatorom i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

100 balonów na 100-lecie odzyskania niepodległości

Każde państwo, jak zapewne wiecie,

ma trzy symbole dobrze znane w świecie.

My, Polacy, nasze symbole bardzo dobrze znamy

i teraz po kolei je wszystkie wymieniamy.

Hymn państwowy, godło Polski i ojczysta flaga…

     9 listopada nasza szkoła odpowiedziała na apel minister edukacji Anny Zalewskiej i przyłączyła się do akcji bicia rekordu w śpiewaniu hymnu. O 11.11 na sali gimnastycznej wszyscy uczniowie naszej szkoły wspólnie odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Spotkanie na sali stało się też okazją do przypomnienia  naszym uczniom historii wszystkich polskich symboli narodowych i znaczenia, jakie mają dla każdego Polaka. Na zakończenie spotkania wypuszczono 100 białych i czerwonych balonów, zgodnie z hasłem, pod jakim się spotkaliśmy.

 

 

„Historia Polski”

     W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę trzy uczennice klasy III gimnazjum: Dominika Adameczek, Emilia Jazurek i Antonina Kozłowska  w dniach 8-9 listopada wcieliły się w nauczycielki w klasach 0-III szkoły podstawowej i przedstawiły dzieciom dzieje Polski w formie prezentacji multimedialnej o tytule „Historia Polski”. Dodatkowo w czasie tych zajęć uczniowie uzupełniali karty pracy o symbolach narodowych przygotowane przez starsze koleżanki. W trakcie lekcji panowała przyjazna i wesoła atmosfera, dzieci chętnie pracowały i nie bały się zadawania pytań dotyczących historii Polski.

      Uczennice klasy III gimnazjum przygotowywały scenariusze zajęć pod opieką merytoryczną p. Ewy Bancerz.

 

 

100 Zadań Na Stulecie Odzyskania Niepodległości

Konkurs matematyczny

Dnia 15 listopada 2018r. (czwartek) zostanie przeprowadzony konkurs matematyczny

„ 100 Zadań Na Stulecie Odzyskania Niepodległości”.
 Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej i klasy 3 gimnazjum.
Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w konkursie.
Konkurs zostanie przeprowadzony online w formie gry.

Harmonogram konkursu:

1 lekcja klasa III gimnazjum

2 lekcja klasa 5a

4 lekcja klasa 6

5 lekcja klasa 5b

6 lekcja klasa 4

7 lekcja klasa 8

8 lekcja klasa 7

TEST

Zapraszamy do udziału i życzymy samych sukcesów.

Nauczyciele matematyki

„Wymiana pocztówkowa z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”

W Przedszkolu im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej oraz w edukacji wczesnoszkolnej od września trwa ogólnopolska akcja „Wymiana pocztówkowa z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Dzieci wraz z Paniami wysyłają pocztówki z widokiem Woli Gułowskiej do innych Przedszkoli, a w odpowiedzi otrzymują karki i listy zwrotne z całej Polski.

Udział w akcji stał się rewelacyjną zabawą dla najmłodszych. Dzieci z zniecierpliwieniem czekają na każdą nową pocztówkę, z ogromną ciekawością oglądają fotografie i odczytują treść pozdrowień oraz nazwy miejscowości, z której zostały do nas wysłane.

Finał akcji zakończy się 12 listopada.

 

 

„A to Polska właśnie”

„A to Polska właśnie”

– konkurs plastyczny

Organizator:

Nauczyciele Edukacji wczesnoszkolnej

Uczestnicy konkursu:

Dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie Szkoły Podstawowej

Cele konkursu:

 • popularyzowanie barw narodowych
 • popularyzacja wiedzy o historii polskich symboli narodowych
 • kształtowanie poczucia jedności narodowej
 • kształtowanie szacunku do symboli narodowych
 • kształtowanie patriotyzmu

Zasady konkursu:

 • Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
 • W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane techniką dowolną.
 • Prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła „A to Polska właśnie” lub „Biało - czerwona to moje barwy”.
 • Format prac nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 • Prace muszą być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa.
 • Prace plastyczne należy dostarczyć do wychowawcy klasy II a.

Terminy:

 • złożenie prac plastycznych do  31 października 2018r.

Nagrody:

Przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej: przedszkole i oddział przedszkolny klasy I – III;

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący komisji konkursowej.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

„MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK HISTORYCZNY PO MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE”

 „MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK HISTORYCZNY PO MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE” powstał  w ramach zadania "Nasza mała wielka historia. W poszukiwaniu śladów lokalnej przeszłości" realizowanego przez Dom Kultury-Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej i dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017- 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

http://www.kleeberczycy.pl/wp-content/uploads/2018/10/przewodnik-multimedialny.pdf

 

 

 

 

„Aby ocalić od zapomnienia” - sadzenie Dębu Niepodległości

W Zespole Szkół w Woli Gułowskiej  dnia 9 maja 2018roku  odbyły się dwie uroczystości związane z ważnymi datami w dziejach narodu polskiego.

Pierwsza część artystyczna poświęcona była uczczeniu 227 rocznicy uchwalenia przez Sejm Konstytucji 3 maja z roku 1791. Z tej okazji uczniowie klasy szóstej pod kierunkiem pani Hanny Fotygi i pani Moniki Donalskiej przygotowali przedstawienie zatytułowane „W warsztacie szewskim”, które tematycznie nawiązywało do tego wydarzenia. Przypomniano, że autorami konstytucji byli Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki oraz król Stanisław August Poniatowski oraz, że konstytucja ta wprowadziła wiele korzystnych dla Polski zmian, m. in. gwarantowanie rozwoju miast, dostęp do oświaty, zapewnienie opieki prawnej.

Podczas uroczystości zaznaczono, że 3 maja 1791r. to ważna data w dziejach naszego narodu, ale nie jedyna.

Dla Polaków ogromne znaczenie mają wydarzenia, które wiążą się ze słowem NIEPODLEGŁOŚĆ.Stąd druga część apelu poświęcona została przypadającym w tym roku obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizatorzy apelu ( pani Anna Kozak, pani Grażyna Józwik, muzyka – pan Mariusz Gajda) nawiązali do trwającego 123 lata okresu zaborów oraz zakończenia w 1918 roku I wojny światowej, które przyniosły Polsce długo oczekiwaną wolność.11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość i znów pojawiła się na mapach świata. Przypomniano również rok 1945, który przyniósł zakończenie II wojny światowej i wyzwolenie Polski spod okupacji niemieckiej oraz rok 1989, który dla Polaków stał się rokiem przełomowym – wtedy to polski system polityczny uległ przemianom, które pozwoliły na obalenie systemu komunistycznego w Polsce.

Aby uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości  przez Polskę, szkoła w Woli Gułowskiej przestąpiła do akcji sadzenia Dębów Niepodległości.

O włączenie się w zasadzenie  na placu szkolnym Dębu Niepodległości poproszono przybyłych na tę uroczystość gości:

Przeora Parafii Wola Gułowska – ojca  Janusza  Bębnika,

Wicestarostę powiatu Łuków – pana Włodzimierza Wolskiego,

Wójta Gminy Adamów – pana Sławomira Skwarka,

Prezesa Koła Myśliwskiego WKŁ304 Ryś – pana Adama Stępniaka,

przedstawiciel Nadleśnictwa Łuków – pana Waldemara Bancerza,

Przewodniczącą Rady Rodziców – panią Aldonę Wrzosek.

Do sadzenia dębu włączyli się:

Dyrektor ZS w Woli Gułowskiej – pan Przemysław  Sala,

Przedstawiciel Grona Pedagogicznego szkoły w Woli Gułowskiej – pani Elżbieta Gontarz,

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Natalia Jawoszek.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla