1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Egzamin Ósmoklasisty 2024

Egzamin Ósmoklasisty 2023/2024

 


 

Informacja dla rodziców oraz uczniów

Ogólna informacja na temat egzaminów w 2024 r.

Harmonogram egzaminów w 2024 r.

Komunikat o przyborach w 2024 r.

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych

Zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi


 

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksach do tych informatorów obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/). Na stronie internetowej CKE w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są również:

a. przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami

b. arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami

c. zestawy ćwiczeniowe (8) umożliwiające powtórzenie materiału z języka polskiego, matematyki i języków obcych

d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2022, wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

 


 

 Filmy o egzaminie ósmoklasisty

 

Joomla templates by a4joomla