1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Organizacja kształcenia w okresie pandemii w Zespole Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

Przedszkole im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej

Przedszkole wykazuje gotowość do prowadzenia zajęć od 6 maja 2020r. Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem: (25)755 02 08.

 Pierwszeństwo uzyskują  dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu: kliknij tutaj

Oświadczenie rodzica: kliknij tutaj

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III

Szkoła podstawowa wykazuje gotowość do prowadzenia zajęć od 25 maja 2020r. Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem: (25)755 02 08 lub wychowawcami poprzez dziennik elektroniczny.

 

Procedury bezpieczeństwa zajęć w klasach I-III: kliknij tutaj

Oświadczenie rodzica: kliknij tutaj

 

Zajęcia rewalidacyjne

Szkoła realizuje zajęcia rewalidacyjne od 18 maja 2020 r. Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem: (25)755 02 08 lub wychowawcami poprzez dziennik elektroniczny.

Procedury bezpieczeństwa – zajęcia rewalidacyjne: kliknij tutaj

Oświadczenie rodzica: kliknij tutaj

 

Konsultacje z nauczycielami w szkole podstawowej

1.            Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami w szkole.

2.            Od 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami w szkole.

Udział dzieci w konsultacjach należy zgłaszać telefonicznie do sekretariatu szkoły (nr tel. 25 755 02 08) lub bezpośrednio do nauczyciela prowadzącego konsultacje poprzez dziennik elektroniczny. Rodzic zgłasza dziecko na konsultacje co najmniej dwa dni przed terminem konsultacji ujętym w harmonogramie przekazanym przez dyrektora szkoły.

Procedury bezpieczeństwa – konsultacje: kliknij tutaj

Oświadczenie rodzica -konsultacje: kliknij tutaj

 

Przedszkole oraz szkoła podstawowa w dalszym ciągu prowadzi kształcenie na odległość.

Szczegółowe infromacje na temat kształcenia na odległość: kliknij tutaj

 

 

Joomla templates by a4joomla