1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Zasady przeprowadzania egzaminów w okresie pandemii 2020

Zarządzenie Nr 15/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im Gen F. Kleeberga w Woli Gułowskiej

z dnia 29 maja 2020 r.

 w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalania tej oceny w czasie kształcenia na odległość

Treść zarządzenia: kliknij tutaj

 

 

Organizacja kształcenia na odległość - informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,

25 marca 2020 Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej rozpoczyna kształcenie na odległość w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z powyższym zwracamy się do Was z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Jeśli jesteś rodzicem dziecka uczęszczającego do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej każdego dnia będziesz otrzymywał informacje od wychowawcy grupy przedszkolnej Twojego dziecka, które będą zawierałypropozycję materiałów do wykorzystania w pracy z  dzieckiem w okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola. Wszystkie materiały będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na profilu przedszkola na Facebook-u. Dodatkowo każdy rodzic będzie miał możliwość kontaktowania się z wychowawcami przedszkolnymi oraz specjalistami zatrudnionymi w szkole, w tym m.in. z pedagogiem, psychologiem oraz logopedą. Wszystkie informacje w tym zakresie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły pod adresem http://szkola.wolagulowska.pl/.

2. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do klas I-III szkoły podstawowej każdego dnia otrzymasz informację o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. Nauczyciele opracowując materiały dla uczniów uwzględnią wszystkie edukacje, w tym język angielski.  Mimo, że Twoje dziecko nie będzie oceniane przez nauczycieli warto poświęcić trochę czasu na wspólną pracę, gdyż z pewnością przyniesie to wymierne rezultaty. Dodatkowo każdy rodzic będzie miał możliwość kontaktowania się z wychowawcami oraz specjalistami zatrudnionymi w szkole, w tym m.in. z pedagogiem, psychologiem oraz logopedą. Wszystkie informacje w tym zakresie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły pod adresem http://szkola.wolagulowska.pl/.

3. Jeśli jesteś  rodzicem dziecka uczęszczającego do klas IV-VIII szkoły podstawowej Twoje dziecko będzie realizować zadania zgodnie z planem zajęć na każdy dzień opublikowanym na stronie internetowej szkoły pod adresem http://szkola.wolagulowska.pl/. Każde zajęcia będą zawierać temat, cel zajęć, zadania dla ucznia oraz termin realizacji. Wychowawca Twojego dziecka czuwa nad tym, aby twoje dziecko nie zostało przeciążone zajęciami i to właśnie z nim kontaktuj się w tej sprawie. Twoje dziecko ma możliwość uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień do zadań od nauczyciela. W każdej chwili może napisać do niego wiadomość na dzienniku elektronicznym. Nauczyciele pełnią dyżury na dzienniku elektronicznym w czasie swoich zajęć i wtedy odpowiadają na pytania na bieżąco. Jeśli Twoje dziecko napisze wiadomość w innym czasie uzyska odpowiedź tak szybko, jak to będzie możliwe. Pamiętaj, że wszyscy uczniowie klas IV-VIII maja obowiązek wykonywania zadań publikowanych przez nauczycieli.

4. W przypadku klas IV-VIII szkoły podstawowej praca Twojego dziecka będzie oceniana. Nauczyciel jest jednak zobowiązany wcześniej poinformować ucznia o tym, co będzie oceniane oraz jakie są kryteria oceniania. Twoje dziecko nie będzie oceniane negatywnie jeśli nie będzie mogło wykonywać zadań ze względu na problemy techniczne np. z komputerem, Internetem. Pamiętaj jednak o poinformowaniu nauczyciela/wychowawcy lub sekretariatu szkoły, że takie problemy wystąpiły. W sprawie oceniania możesz kontaktować się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny. Jeśli nie jesteś pewien jak to zrobić, skontaktuj się z sekretariatem szkoły, a uzyskasz wsparcie w tym zakresie.

5. Każdy rodzic i nauczyciel może kontaktować się z psychologiem, pedagogiem oraz logopedą. Najprostszym sposobem na kontakt jest wysłanie wiadomości na dzienniku elektronicznym. Możesz również poprosić wychowawcę Twojego dziecka o kontakt z wyżej wymienionymi specjalistami.

6. Jeśli Twoje dziecko (niezależnie od etapu edukacyjnego) korzystało z dodatkowych zajęć rozwijających (m.in. sks, robotyka, koło wokalne) lub/i zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele udostępnią Tobie lub Twojemu dziecku materiały, z którymi będzie mogło pracować w domu. Będą również odpowiadać na pytania Twoje oraz Twojego dziecka na dzienniku elektronicznym.

7. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi  nauczyciele indywidualnie poinformują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. Będą również służyć konsultacjami w tym zakresie w formie ustalonej indywidulanie z rodzicem.

8. Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu lekkim lub inną niepełnosprawność nie uwzględnioną w pkt. 7 zadania przygotowane przez nauczycieli zostaną dostosowane do jego możliwości i umiejętności w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (w planie zajęć dla klasy zostaną oznaczone jako „Dostosowane do potrzeb ucznia”). Pamiętaj, że możesz skontaktować się z wszystkimi nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

9. Nauczyciele przygotowując zadania do realizacji dla uczniów są zobowiązani do uwzględnienia zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dobór narzędzi  do realizacji kształcenia na odległość powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. Z tego względu istotną kwestią jest informowanie wychowawcy o wszystkich problemach w zakresie kształcenia na odległość.

10. Jeśli nie jesteś w stanie zapewnić swojemu dziecku dostępu do komputera oraz Internetu skontaktuj się telefonicznie z sekretariatem szkoły pod nr 25 755 02 08.

11. Zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele znajdują się w zupełnie nowej, nieznanej sytuacji. Wszyscy musimy nauczyć się jak w niej funkcjonować, a nauka to sztuka popełniania błędów. Postarajmy się wszyscy dołożyć wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać oraz szukać rozwiązań na sytuacje problemowe.

 

Z życzeniami zdrowia i wytrwałości,

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół

im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

 

Szczegłówe infromacje dla rodziców na temat kształcenia na odległość: kliknij tutaj

 

Kontakt z nauczycielami oraz specjalistami

Kontakt z nauczycielami oraz specjalistami

  • Pedagog, psycholog oraz logopeda pełnią dyżury na dzienniku elektronicznym zgodnie z harmonogramem umieszczonym w zakładce Pomoc psychologiczno-pedagogiczna". W tych godzinach odpowiadają na wiadomości od uczniów i rodziców na bieżąco. Jeśli napiszesz do nich w innym czasie, odpowiedź uzyskasz najszybciej, jak to będzie możliwe. Jeśli potrzebujesz konsultacji telefonicznej z pedagogiem, psychologiem lub logopedą zadzwoń pod nr 25 755 02 08 i umów się na dogodny dla Ciebie termin. 
  • Rodzice oraz uczniowie  mogą również kontaktować się z innymi specjalistami oraz wszystkimi nauczycielami zatrudnionymi w szkole, korzystając z modułu Wiadomości w dzienniku elektronicznym. Jeśli potrzebujesz konsultacji telefonicznej zadzwoń pod nr 25 755 02 08 i umów się na dogodny dla Ciebie termin. 

 

Zdalne nauczanie

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni,

W związku z zawieszeniem zajęć lekcyjnych Zespół Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej prowadzi nauczania zdalne. Szczegółowe informacje znajdują się w linku:

http://szkola.wolagulowska.pl/index.php/2-uncategorised/837-nauczanie-zdalne

Zachęcamy do monitorowania pracy Państwa dzieci. W przypadku pytań należy kontaktować się z nauczycielami oraz dyrektorem szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

Z poważaniem,
Przemysław Sala

Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

 

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. 

Szczegółowe infromacje:

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

 

Powtórki przed egzaminem 8-klasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla ósmoklasistów.

 

Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 – rozwiązania!

 

Zapraszamy od 16 marca na stronę:

 

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

 

Jak stworzyć dziecku idealne warunki do nauki w domu

JAK STWORZYĆ DZIECKU IDEALNE WARUNKI DO NAUKI W DOMU

Dziecko powinno mieć odpowiednie warunki do nauki

1. Zanim usiądzie do odrabiania lekcji, warto zadbać, by nic go nie rozpraszało: wyłączyć telewizor, radio, zamknąć drzwi do pokoju w którym bawi się np. rodzeństwo. W pobliżu nie powinno być np. telefonu czy ulubionej zabawki lub gry. Im mniej dookoła będzie rozpraszających bodźców, tym lepiej. Pamiętaj, że w pomieszczeniu w którym dziecko się uczy powinna panować CISZA.

 

2. Zadbaj by dziecko miało swój kącik do nauki, najlepiej z własnym biurkiem i krzesłem przystosowanym do wzrostu dziecka.

3. Ważne jest też by światło padało z lewej strony gdy dziecko jest praworęczne a z prawej gdy dziecko jest leworęczne.

4. Na biurku powinien panować porządek, znajdować się na nim powinny tylko rzeczy aktualnie potrzebne do odrobienia pracy domowej.

5. Dziecko powinno robić w czasie uczenia krótkie 10-15 minutowe przerwy, pamiętaj aby podczas przerwy nie robiło czegoś od czego nie będzie mogło się oderwać np: gra czy telewizja.

6. Nie przeszkadzaj mu w nauce, nie pozwól też, by robiło to rodzeństwo.

7. Na atmosferę do nauki wpływa ilość książek w domu oraz nastawienie rodziców do szkoły i edukacji. Im bardziej RODZICE wspierają dziecko w nauce, tym lepsza jest atmosfera do uczenia się.

8. Gdy dziecko odrabia lekcje, dyskretnie sprawdzaj, czy rzeczywiście się uczy.

9. Nigdy nie zapominajmy o jeszcze jednym potężnym narzędziu. Pochwała za odrabianie lekcji skutecznie dodaje dziecku skrzydeł.

 

Jak rodzice powinni postępować, aby zachęcić dzieci do nauki? 

WSPIERAJ, ALE NIE WYRĘCZAJ

 Rodzice nie muszą na nowo uczyć się tego, co dziecko w szkole. Naukę pozostawmy dzieciom. Rodzice maja wspierać. Częstym problemem jest odrabianie prac domowych. Pomagając w odrabianiu zadań domowych nie należy wyręczać dziecka. Należy wdrażać je do samodzielnej pracy. W procesie uczenia się ważną rolę odgrywa samokontrola wykonanej pracy. Chodzi w niej o to, aby dziecko samo odkryło swoje błędy i samo je poprawiło. Należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne możliwości. 

 

MĄDRZE MOTYWUJ

W procesie szkolnego uczenia się motywacja odgrywa dużą rolę. Jest siłą pobudzającą do nauki, do własnych zainteresowań. Od kar lepsze są nagrody, ale stosowanie ich musi być ostrożne. Złotym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały. Dziecko będzie miało poczucie, że rodzice doceniają jego trud i wysiłek włożony w naukę. 

 

NIE POZWÓL DZIECKU, BY ŹLE MÓWIŁO O SOBIE

Często mamy okazję słyszeć, że dziecko źle mówi o sobie: „jestem głupi”, „nie dam rady”, „i tak mi się nie uda”. Są to głosy, które są wrogami sukcesu. Czasem nieświadomie nadajemy dziecku etykietę i tak o nim mówimy: „ten nie jest zdolny, ten powolny, ten zapominalski”. Sprawiamy, że dziecko tak zaczyna myśleć o sobie. Opatrywanie dzieci etykietami ogranicza ich nadzieję, marzenia i możliwości.

Lęk przed niepowodzeniem powoduje u tych dzieci występowanie tendencji do rezygnacji, formułowanie niskich aspiracji i niskich oczekiwań oraz unikanie zadań, czy wręcz wagarowania. 

 

BUDUJ W DZIECKU POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Dziecko będzie myślało pozytywnie o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości. Rolą rodziców jest pomóc wykształcić w dziecku energię i inicjatywę, by zrekompensować poczucie niskiej wartości, by znaleźć sposób zrównoważenia swojej słabości, by dziecko myślało: „Może nie jestem najlepszym uczniem w klasie, ale za to najlepiej śpiewam, czy gram w piłkę”. Jest to szczególnie ważne w okresie dojrzewania, bo wówczas często jedynym źródłem poczucia własnej wartości jest akceptacja grupy rówieśniczej. Wiara we własne możliwości może zaprowadzić na sam szczyt, a jej brak powoduje utratę mnóstwa fantastycznych okazji do nauki, zabawy, poznania ciekawych ludzi.

 

Bezpieczny Internet

Drodzy Uczniowie,

Pamietajcie o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Skorzytajcie z poniższych rad, gdy w najbliższym czasie będziecie pracować w domu:

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zasady-bezpieczenstwa

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/porady

 

Joomla templates by a4joomla