1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

Innowacja Pedagogiczna „Klasa w terenie”

      Innowacja Pedagogiczna „Klasa w terenie” realizowana była w roku szkolnym 2023/2024 przez klasy I-III.  Miała ona na celu promowanie edukacji na świeżym powietrzu i zachęcenie uczniów do "opuszczenia" murów szkoły, a także spędzania czasu w terenie.  Wzbogacała proces dydaktyczny o elementy zabaw i aktywności poza klasą. Działania te pomagały w wykorzystaniu przestrzeni zewnętrznej jako naturalnego środowiska; uczenia się – co sprzyjało rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów oraz ich aktywności fizycznej.

 

      Podczas realizacji innowacji uczniowie mieli możliwość m.in.: obserwacji przyrody; udziału w zajęciach plastycznych w terenie (tworzenie prac z darów natury); obserwacji chmur - wykonanie pracy plastycznej; wyjścia w ciekawe miejsce (zwiedzanie Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej), zabaw ruchowych na świeżym powietrzu; zabawy w przyrodników czy udziału w sportowej olimpiadzie.

     Głównym celem innowacji było promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu, naukę poprzez obserwację i działanie oraz dostarczanie uczniom możliwości do samodzielnego zdobywania doświadczeń, w efekcie czego zdobywali oraz utrwalali wiedzę i umiejętności przyrodnicze oraz matematyczne.   
Innowacja miała zapewnić wysoką jakość kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.Takie zajęcia, na długo pozostają w pamięci uczniów.


Joomla templates by a4joomla