Profilaktyka i zwalczanie wszawicy

Odsłony: 287

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Głównego Inspektoratu Sanitarnego nt. leczenia i zapobiegania wszawicy:

 

https://gis.gov.pl/zdrowie/wszawica-choroba-ktora-trzeba-leczyc-a-nie-nalezy-sie-wstydzic/

 

Działania, które podejmuje szkoła w przypadku wykrycia wszawicy:

1. Dokonanie kontroli czystości skóry głowy przez pielęgniarkę szkolną.
2. Pielęgniarka szkolna przekazuje indywidualnie informację rodzicom dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności natychmiastowej likwidacji wszy poprzez zastosowanie dostępnych w aptece środków.
3. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;
4. Pielęgniarka szkolna po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;
5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).