Aktualności

Najpiękniejsza Palma Wielkanocna

Odsłony: 286

 Udział „Grupy terapeutycznej” w konkursie 

„Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” 2022

 

     „Grupa terapeutyczna” wzięła udział w konkursie na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” zorganizowanym przez Dom Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Celem konkursu to upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych. Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w polskiej obrzędowości ludowej jak również aktywizacja mieszkańców (w tym dzieci i młodzieży) Gminy w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia palm wielkanocnych. 

    Uczniowie tzw. „Grupy terapeutycznej”: Bartosz Grzelak, Dominik Kołodziejczyk, Piotr Oskroba, Patryk Gruza i inni uczniowie na zajęciach korekcyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i innych zajęciach specjalistycznych wykonali palmę, która zachwycała kolorem i bogactwem zastosowanych materiałów: trzciną, wierzbowymi gałązkami, bukszpanem, kolorowymi kwiatami z bibuły, piórkami i wstążeczkami. Uczniowie na miarę swoich możliwości aktywnie i z dużym zaangażowaniem włączyli się do konkursu. Otrzymali dyplom i słodki upominek za udział w konkursie.

 

 Udział „Klasy IV” w konkursie  „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” 2022

     Klasa IV również wzięła udział w konkursie na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” zorganizowanym przez Dom Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Uczniowie klasy na zajęciach z techniki jak również na zajęciach pozalekcyjnych  aktywnie i wielkim zainteresowaniem włączyli się do konkursu. Szczególnym uznaniem i aktywnością to pomoc rodziców i wielkie zaangażowanie i samodzielna praca uczniów: Katarzyna Kołodziejczyk, Michał Lipka, Szymon Borkowski, Magdalena Kieliszek, Wiktoria Gozdera, Dominik Abramczyk, Amelia Bogusz. Palma klasy IV również zachwycała kolorem, barwą, wykorzystanymi materiałami, gdzie oprócz tradycyjnego bukszpanu i kolorowych kwiatów z bibuły pojawiły się styropianowe jajeczka z imionami uczniów. Klasa również otrzymała dyplom i słodki upominek za udział w konkursie.