1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Aktualności

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

 

Hołd Tobie Generale

Franciszku Kleebergu 

Co w męce toczyłeś ostatni bój  

Hołd tym co padli   

I tym co żyją...    

 Co wyszli z matni wroga!

Hołd Tobie Generale    

Wielki Polaku     

I chwała Tym spod Twego znaku                                                                                                       

A symbol Twej walki   

Ta podlaska wioska    

Spalona, zniszczona     

I odbudowana jak Polska                                                                                                 

 

Niech żyje zawsze nasza Kleebergowska     

Wola Gułowska!

     5 kwietnia obchodzimy w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły. Z tej okazji uczniowie klas piątych w ramach zajęć teatralnych przygotowali program artystyczny upamiętniający naszego wielkiego patrona –  gen. Franciszka Kleeberga. 

    Uczniowie przypomnieli sobie sylwetkę Generała, a następnie  – w okrojonym składzie ze względu na reżim sanitarny – wystawili „przy kąciku Patrona” program artystyczny przygotowany przez opiekunki obu grup, panie Annę Kozak i Agnieszkę Wójtowicz. Dzień ten dla wszystkich uczniów naszej szkoły był dniem galowym.

 

Przypomnijmy sobie wszyscy sylwetkę gen F. Kleeberga.

       Franciszek Kleeberg urodził się 1-go lutego 1888 r. w Tarnopolu, jako syn Emila Kleeberga i Józefy Kusche, w rodzinie o żywych tradycjach wojskowych. W 1905 r. zdał maturę cywilną w Wiedniu. W 1908 ukończył wydział Artylerii Wojskowej Akademii Technicznej w Mődling uzyskując stopień porucznika.  Od sierpnia 1914 do maja 1915 służył w sztabie Komendy Legionów Polskich 1 listopada  1915 zostaje mianowany kapitanem a w lipcu 1917 jako zastępca dowódcy 1 pułku Artylerii Legionów w Górze Kalwarii awansuje do stopnia majora. Pełnił też służbę w Inspektoracie Wyszkolenia Polskiej Siły Zbrojnej, po czym był komendantem kursu wyszkolenia artylerii w Garwolinie.

      W kwietniu 1918 został powołany do służby sztabowej w armii austriackiej i wysłany na front wschodni. Od 18 listopada 1918 już w stopniu podpułkownika obejmował różne funkcje w wojsku polskim. 1 czerwca 1919 otrzymuje awans na stopień pułkownika. W sierpniu 1920 pułkownik F. Kleeberg zostaje szefem sztabu grupy operacyjnej generała Raszewskiego. W październiku 1925 ukończył kurs specjalny przy wyższej Szkole Wojennej w Paryżu. Po powrocie do kraju w listopadzie 1925 objął stanowisko drugiego dyrektora nauk w Wyższej Szkole wojennej w Warszawie. Z dniem 27 marca 1927 został dowódcą 29 Dywizji Piechoty w Grodnie. W styczniu 1928 awansowany został do stopnia generała brygady. W roku 1934 objął dowództwo Okręgu korpusu w Grodnie. W 1936 roku przeniesiony został na stanowisko dowódcy Okręgu Korpusu w Brześciu n. Bugiem. Tam zastała go wojna.1 września 1939 wybucha II wojna światowa. Zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w dniu 9 września 1939 utworzona zostaje Grupa Operacyjna „Polesie” a jej dowódcą wyznaczony zostaje generał Franciszek Kleeberg.

   Okres działań S.G.O. „Polesie” możemy podzielić na cztery etapy:

09.09.do 18.09.1939- „Obrona Polesia”

19.09.do 24.09.1939- „Marsz na południe”

25.09.do 28.09.1939- „Na pomoc Warszawie”

29.09.do 06.10.1939- „SGO Polesie w marszu na Stawy k. Dęblina”

     Żołnierze ostatnią bitwę stoczyli w dniach od 1 do 5 października pod Kockiem, Serokomlą i Wolą Gułowską.                                                                

     Przybliżymy wam dokładniej walki stoczone 5.10. Rano Niemcy zdobywają Adamów, natomiast wojsko polskie pod dowództwem płk Eplera opanowują Wolę Gułowską i zdobywają klasztor. W walce na bagnety zostaje zdobyty Helenów. O godzinie 14.00 Niemcy szturmem odzyskują klasztor ale już o godzinie 16.00 zostają ponownie z niego wyparci. Tylko wschodnia część Woli Gułowskiej pozostaje w rękach Niemców. Później wycofują się z Woli i z Czarnej. Niestety, ponieważ zabrakło amunicji i rezerw gen. F. Kleeberg podejmuje decyzję o kapitulacji SGO Polesie. 6 października o godz. 11.00 przed pałacem Jabłonowskich w Kocku d-ca XIV Korpusu Niemieckiego gen. Wietersheim z honorami wojskowymi przyjmuje kapitulację gen. Kleeberga. Żołnierze odchodzą do niewoli. Generał trafia do oflagu IVb do twierdzy Konigstain koło Drezna, tam ciężko zachorował. Zmarł w niewoli 5 kwietnia 1941 w szpitalu wojskowym Heeiser Kirch i pochowany został na cmentarzu Neustat Friedchow w Dreźnie. 30 maja 1941 zostaje pośmiertnie odznaczony Krzyżem VIRTUTI MILITARI – IV klasy a z dniem 1 stycznia awansowany do stopnia GENERAŁA DYWIZJI.

      5.10.1969 w XXX rocznicę bitwy pod Kockiem prochy generała powracają do Polski. Zgodnie ze swoją ostatnią wolą zostaje pochowany na cmentarzu wojskowym w Kocku "„między swymi żołnierzami”. 

 

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć z uroczystości.

 

 

Joomla templates by a4joomla